O nas / About us

Jožek Špilak, president of DKM

President of the association, supporter of youth work and project manager in many local, national and international projects. Program areas: Erasmus plus, Erasmus sport, Interreg.

Marko Lenarčič

Marko is project manager in DKM. As a project manager, he works in the fields about tolerance, advocacy, better access to education and health care, antidiscrimination, LGBTQ, anti-Bulling, active citizenship, healthy lifestyle, healthy cooking, human rights of people with health issues, anti-radicalization, minorities.
He is a big supporter of solidarity, voluntary work and European citizenship.

Renata Števanec

Renata is a professor of the Slovenian language. She works as a project coordinator, takes care of the preparation of project documentation, project implementation and reporting. She has a lot of experience in the field of youth and vulnerable target groups.

 O nas / About us

DKM si prizadeva vključiti mlade v razpravo glede socialne in politične tematike ter v ustvarjanje priložnosti za aktivno državljanstvo in aktivno participacijo mladih. Zavezani smo, da ustvarimo prostor za dialog in izmenjevanje izkušenj med različnimi mladinskimi organizacijami doma in na tujem in med evropskimi institucijami.

Glavni cilji so osebna rast in integracija mladih in ustvarjanje sodobne generacije v Pomurju.

Idejna strategija DKM je osredotočena na:
– povečevanje participacije mladih na področju socialnega, civilnega in političnega udejstvovanja ter v procesu odločanja,
– ustvarjanje priložnosti za dialog, srečanja in deljenje izkušenj med vključenimi organizacijami in institucijami ter
– povečevanje sodelovanja in mreženja med vključenimi organizacijami.

V ta namen si naše društvo prizadeva za učinkovito podporo projektom, ki so povezani s politiko dela z mladimi.

Trudimo se ustvariti, razširiti in uskladiti mrežo mladih in mladinskih organizacij.
DKM tako organizira različne seminarje, delavnice in usposabljanja, ki so usmerjena v aktivno državljanstvo in uveljavljanje družbene in civilne odgovornosti.
DKM je udeleženo pri izmenjavah Erasmus Plus (v povezavi z KA1), ki so usmerjene v vključevanje mladih v družbo na različnih področjih (prostovoljstvo, podjetništvo, kultura, šport…).

ENG

DKM seeks to involve young people in the debate on social and political issues and in creating opportunities for active citizenship and active youth participation. We are committed to creating a space for dialogue and exchange of experience between different youth organizations at home and abroad and between the European institutions.

The main goals are personal growth and integration of the young and modern generation in Pomurje region

DKM’s conceptual strategy is focused on:
– increasing youth participation in social, civic and political engagement and decision-making
– creating opportunities for dialogue, meetings and sharing of experience between the organisations and institutions involved
– increasing cooperation and networking between the organisations involved
To this end, our society strives for effective project support, related to youth work policy.

We strive to create, expand and coordinate a network of youth and youth organisations.
DKM thus organises various seminars, workshops and trainings aimed at active citizenship and the promotion of social and civic responsibility.
DKM is involved in Erasmus Plus (KA1) exchanges aimed at social inclusion.

%d bloggers like this: